Frågor och svar kring Omflyttningsplatsen för Göteborgs kommunala bostadsbolag

 

Om Omflyttningsplatsen

Vad är Omflyttningsplatsen?
Du som är hyresgäst hos ett kommunalt bostadsbolag i Göteborg och vill byta bostad kan söka lediga lägenheter hos Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon.

Varför har ni tagit fram Omflyttningsplatsen?
Det är ett politiskt beslut som nu blir verklighet, där man vill skapa större möjligheter för de som bor i kommunala hyresrätter att kunna flytta inom Göteborg.

Hur hittar jag till Omflyttningsplatsen?
Du kan logga in på den gemensamma Omflyttningsplatsen här.

Vad är fördelen med en gemensam omflyttningsplats?
Den stora fördelen är att du som redan bor hos oss idag och letar efter en annan lägenhet kan söka bland fler lägenheter och i fler stadsdelar.

Finns det några nackdelar?
Du får fler lägenheter och stadsdelar att välja på, men det är också fler som har möjlighet att söka till varje lägenhet.

Kommer min chans att få en lägenhet förändras med den nya Omflyttningsplatsen?
Det är fortfarande din boendetid i nuvarande lägenhet som avgör din möjlighet att få lägenheten. Längst boendetid går först. Beroende på hur lång boendetid de andra sökande har så styr det dina möjligheter att få lägenheten.

När jag loggar in står det att jag har 0 boendedagar trots att jag haft kontrakt och bott hos er i 300 dagar, varför det?
Det är först när du bott hos oss i 365 dagar som din boende tid börjar visas eftersom det är kravet för att kunna söka omflyttning. På dag 366 kommer det därför att stå 366 boendedagar.

Kommer min köplats förändras på den nya Omflyttningsplatsen?
Vid omflyttning är det den som har längst boendetid i sin nuvarande lägenhet som får erbjudandet först. Så de övriga sökandes boendetid i förhållande till din egen boendetid styr dina möjligheter att få lägenheten.

Behöver jag aktivt stå i kö till omflyttning?
Nej, när du som kontraktsinnehavare har bott mer än 365 dagar i din nuvarande lägenhet har du tillgång att söka omflyttning via Omflyttningsplatsen per automatik.

Vilka bostadsbolag kan jag söka lediga lägenheter hos på Omflyttningsplatsen?
På Omflyttningsplatsen läggs lediga lägenheter från Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon ut.

Vilka lägenheter hamnar på Omflyttningsplatsen?
När en lägenhet blir ledig hos stadens kommunala bostadsbolag läggs den först ut på Omflyttningsplatsen. Detta gäller även för nyproducerade lägenheter och lägenheter riktade mot seniorer. Om de sökande som erbjuds lägenheten på Omflyttningsplatsen tackar nej annonseras den ut på Boplats. Undantaget är lägenheter som har kortare inflyttningsdatum än tre månader eller blir lediga efter en intern omflyttning – de lägenheterna annonseras direkt på Boplats.

Hur länge ligger lägenheterna kvar på Omflyttningsplatsen?
Lägenheter som publiceras på Omflyttningsplatsen finns publicerade i fyra (4) dagar. Lägenheter publiceras alla dagar i veckan på Omflyttningsplatsen.

Vad händer med de lägenheter som ingen söker på Omflyttningsplatsen?
Om de sökande som erbjuds lägenheten på Omflyttningsplatsen tackar nej, eller om det inte finns intresse alls bland nuvarande hyresgäster, går lägenheten vidare till Boplats för uthyrning

Kostar det att använda Omflyttningsplatsen?
Nej, det kostar inget att använda Omflyttningsplatsen.

Kan jag anmäla mitt intresse för ett speciellt bostadsområde/typ av lägenhet på Omflyttningsplatsen?
Ja, du kan lägga in en eller flera bevakningar på typ av lägenhet som du är intresserad av. Du kan välja område, typ av lägenhet (seniorboende, trygghetsboende eller vanlig), om du vill se nyproduktion eller inte, tillgänglighetsanpassning, hyresnivå, antal rum och olika egenskaper som till exempel balkong, uteplats eller hiss. Ett e-postmeddelande per bevakning skickas ut en gång per dag på eftermiddagen om det publicerats lägenheter som matchar din bevakning. Din bevakning avslutas automatiskt om du säger upp din lägenhet. Logga in på omflyttningsplatsen.se för att skapa din bevakning.

Varför kan man inte se vilka lägenheter som finns tillgängliga för omflyttning utan att behöva logga in på Omflyttningsplatsen?
Vi jobbar på att göra alla lediga lägenheter på Omflyttningsplatsen synliga utan inloggning, denna funktion kommer längre fram.

 

Om omflyttning

Vem kan söka lägenhet på Omflyttningsplatsen?
Alla som har ett gällande förstahandskontrakt hos Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder eller Poseidon och har varit folkbokförda i nuvarande lägenhet i minst 12 månader kan söka lägenhet på Omflyttningsplatsen.

Du får inte ha haft något inkassokrav som gäller din hyra och inte heller fler än en konstaterad och skriftligt meddelad störning under de senaste 12 månaderna.

Du får heller inte ha en skuld till hyresvärden oavsett belopp.

Om du har fått ett meddelande om störning eller om du uppmanats att säga upp din lägenhet kan du inte heller söka internomflyttning.

Tänk på att när du skriver ett nytt avtal vid omflyttning sägs din nuvarande lägenhet upp.

Läs mer i uthyrningspolicyn för Framtidenkoncernen

Vad händer när jag intresseanmäler mig till en lägenhet på Omflyttningsplatsen?
Efter att publiceringen av lägenhetsannonsen avslutats skickas erbjudande till ett antal sökande med längst boendetid i nuvarande lägenhet. Hur lägenheten visas framgår av erbjudandet. Det är viktigt att du lämnar ditt svar inom utsatt svarstid om du vill gå vidare och hyra lägenheten.

Vad händer om jag tackar nej till en lägenhet jag blivit erbjuden på Omflyttningsplatsen?
Tackar du nej, kan du söka vidare, men tänk på att du endast kan tacka nej till sex (6) erbjudanden under sex (6) månader, därefter får du vänta i sex månader efter senaste nej-svaret innan du kan söka igen. Om du inte aktivt svarar, räknar vi det som ett nej-svar. Vid nyproduktion finns ingen gräns över hur många nej-svar man får ha. Tänk på att du kan bli spärrad på grund av för många nej tack/inget svar även efter att du har fått komma på visning. 

När jag intresseanmäler mig till en lägenhet, kan jag se vilken köplats jag har?
Ja, efter att en intresseanmälan är gjord, visas din aktuella köplats. Köplatsen visas under intresseanmälningar och på varje sökt lägenhet.

Hur många lägenheter kan jag söka samtidigt?
Du kan ha fem (5) intresseanmälningar på aktiva lägenhetsannonser åt gången. En lägenhetsannons är aktiv under den period det går att lämna en intresseanmälan. Vid nyproduktion finns ingen gräns över hur många intresseanmälningar man får göra.

Hur ser urvalsprocessen ut för de som söker lägenheter på Omflyttningsplatsen?
Det är boendetiden i nuvarande lägenhet som avgör vem som får erbjudande om den lediga lägenheten. Längst boendetid går först. Din boendetid räknas från den dagen du flyttade in i din nuvarande lägenhet.

Vad händer om två sökande har samma boendetid?
Vid lika boendetid vid intresseanmälning på samma lägenhet räknas klockslaget när intresseanmälan görs på Omflyttningsplatsen.

Hur lång uppsägningstid är det vid internomflyttning?
Din befintliga lägenhet kan sägas upp till samma datum som tillträdet till nya lägenheten. Då behöver du alltså inte betala dubbel hyra vid internomflyttning. Dialog om uppsägningstid sker vid kontraktsskrivning med uthyrare.

Om jag vill veta mer om lägenheten/området på omflyttningsplatsen, vart vänder jag mig då?
Om du vill veta mer om området än vad som framgår i lägenhetsannonsen så hittar du mer information på respektive bostadsbolags hemsida.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor kring omflyttning?
Kontakta i första hand din egna hyresvärd om du har frågor.

 

Övriga frågor

Kan jag lägga till någon på kontraktet när jag skriver nytt avtal vid omflyttning?
Ja. Ytterligare en person kan skrivas på det nya kontraktet vid omflyttning under förutsättning att ni varit gifta eller sammanboende under äktenskapslika former i minst tre år samt att personen är godkänd enligt Framtidenkoncernens policy och regler för uthyrning av bostäder.

Vi är två som bor ihop idag men ska separera, kan vi söka en ny lägenhet via Omflyttningsplatsen?
Nej. Eftersom den nuvarande lägenheten måste sägas upp om man får en ny lägenhet via Omflyttningsplatsen så är det inte möjligt att söka en extra lägenhet vid separation.

Kan mina barn söka lägenhet på Omflyttningsplatsen när de ska flytta hemifrån?
Nej. Endast den som har ett hyresavtal i sitt namn kan söka lägenheter på Omflyttningsplatsen.

Påverkas min kötid till Boplats om jag byter bostad via Omflyttningsplatsen?
Nej, din kötid till Boplats påverkas inte.

Vad menas med utvecklingsområden med särskild uthyrningsregel?
Om du söker omflyttning till en lägenhet i ett utvecklingsområde kan det finnas särskilda uthyrningsregler. Ett utvecklingsområde är ett område där särskilda insatser görs, ofta ett socioekonomiskt svagt område. Det kommer framgå i annonsen på Omflyttningsplatsen om särskilda uthyrningsregler med inkomstkrav gäller.

I utvecklingsområden med särskild uthyrningsregel prioriteras förvärvsinkomsttagare. Den särskilda uthyrningsregeln innebär att maximalt 20 procent av lägenheterna får hyras ut till personer som har försörjningsstöd som sin huvudsakliga inkomstkälla. Som förvärvsinkomst räknas inkomster som är beskattningsbara enligt Riksskatteverkets definition samt studiemedel via CSN. Sökande som har ekonomiskt bistånd eller etableringsersättning som sin huvudsakliga inkomst godkänns inte när krav om inkomst ställs.

Vad krävs för att få söka en lägenhet med inkomstkrav?
För att kunna söka lägenheter med inkomstkrav behöver du ladda upp inkomstintyg. Du loggar in på Omflyttningsplatsen och går till Mina uppgifter för att ladda upp inkomstintyg. Om ni är två på hyresavtalet idag måste båda ladda upp intyg.

Beroende på vilken inkomstkälla du har, ska följande intyg laddas upp:

  • Anställning: Anställningsavtal eller anställningsintyg och senaste lönespecifikation
  • Pension: Årets beslut eller en utbetalningsavi inte äldre än 3 månader
  • Skattepliktig ersättning från Försäkringskassan: Senaste utbetalningsavi
  • CSN: Beslut om studiemedel och senaste utbetalningsavi
  • A-kassa: Senaste utbetalningsavi
  • Eget företag: Registerutdrag från Skatteverket och senaste balans och resultaträkningen

Namn och personnummer ska vara synligt på intygen.

Jag har inte Bankid, hur kan jag logga in då? 
För dig som inte har Bankid så finns alternativet att skapa användarnamn och lösenord. En instruktion finns här. När du skapat ditt användarnamn och lösenord går du till loggar du in och väljer ”Logga in med användarnamn och lösenord”.

Varför får jag inga mejl kring erbjudanden?
Om du får ett erbjudande om visning så skickar vi ett mejl till mejladressen du angivit på din hyresvärds Mina sidor. Erbjudandet om visning läggs också alltid upp på Omflyttningsplatsen där du loggar in.

Får du inte mejl om erbjudande om visning, trots att det lagts upp ett erbjudande på Omflyttningsplatsen när du loggar in, så behöver du:
1) Kontrollera att din e-postadress stämmer på din hyresvärds Mina sidor
2) Kontrollera att mejlet inte hamnat i din skräppost
3) Kontrollera inställningarna för din inkorg.

Har du gjort en intresseanmälan kan det vara bra att logga in på Omflyttningsplatsen med jämna mellanrum för att kontrollera om du fått ett erbjudande om visning ifall du inte tidigare ha fått mejl från Omflyttningsplatsen.

 

Poseidon lgotyp
Bostadsbolaget logotyp
Familjebostäder logotyp
Gådstensbostäders logotyp